Dovolilnice

reka vipava in hubelj

ujemi in spusti

Možnost ribolova: soška postrv, potočna postrv , lipan , križanec, šarenka
Dovoljene vabe: umetna muha
Vrsta ribolova: muharjenje

Omejitve
Dovoljen ribolov z muharico z uporabo ene umetne muhe in uporaba trnka brez zalusti ali s stisnjeno zalustjo. V mesecu oktobru prepovedana uporaba umetne muhe, daljše od 35mm (merjene od očesca trnka do konca repa). Dodatna obtežitev na laksu ni dovoljena.

Ribolovno območje
Reka Vipava – od starega kamnitega mostu v starem mestnem jedru mesta Vipave do jezu v Kasovljah (meja z RD Renče).
Reka Hubelj – od avtocestnega mostu do izliva v reko Vipavo.

Dovoljen čas ribolova
Od zore do mraka.

ujemi in vzemi

Možnost ribolova: (minimalna dolžina, lovni čas) šarenka ( 30cm , 01. 04. – 31. 10. ) , soška postrv ( 45cm , 01. 04. – 30. 09. ) , potočna postrv ( 30cm , 01. 04. – 30. 09. ) , lipan ( 40cm , 01. 06. – 31. 10. ) , križanec ( 45cm , 01. 04. – 30. 09. )
Dovoljene vabe: umetna muha, umetne vabe
Vrsta ribolova: muharjenje, vijačenje

Dovoljen uplen (POZOR: upoštevati je potrebno minimalno dolžino ter lovno obdobje za posamezno vrsto!)1X lipan ali 1X soška postrv ali 3 šarenke ali potočne postrvi ali križanci

Omejitve
V celotnem revirju je dovoljen ribolov z muharico in eno umetno muho. Ribolov z vijačnico je PREPOVEDAN od starega kamnitega mostu v mestu Vipava do izliva reke Hubelj. Vijačenje je dovoljeno z blestivko št.4 in več ter voblerji nad 7 cm ob uporabi enega trnka trojčka s stisnjenimi zalustmi. Obvezna uporaba brezzalustnikov ali s stisnjeno zalustjo. Dodatna obtežitev na laksu ni dovoljena.

Ribolovno območje
Reka Vipava – muhariti je dovoljeno od starega kamnitega mostu v starem mestnem jedru mesta Vipave do jezu v Kasovljah (meja z RD Renče). Območje, kjer je dovoljeno vijačiti, poteka od izliva reke Hubelj do jezu v Kasovljah (meja z RD Renče).

Reka Hubelj – od avtocestnega mostu do izliva v reko Vipavo.

Ciprinidi

Možnost ribolova: (minimalna dolžina, lovni čas) podust ( 18cm ) , mrena ( 30cm , 01. 07. – 31. 10. ) , linj ( 30cm , 01. 07. – 31. 10. ) , krap ( 30cm , 01. 07. – 31. 10. ) , klen ( 30cm , 01. 07. – 31. 10. ) , grba (mrena) ( 30cm , 01. 07. – 31. 10. )
Dovoljene vabe: koruza, sadje, vodni mah
Vrsta ribolova: beličarjenje, talni ribolov

Dovoljen uplen
(POZOR: upoštevati je potrebno minimalno dolžino ter lovno obdobje za posamezno vrsto!)
1 krap ali 1 linj ali 5 štrkavcev ali 5 grb – mren ali 5 podusti

Omejitve
Ribolov ciprinidov samo z eno palico. Obvezna uporaba brezzalustnikov ali s stisnjeno zalustjo.

Ribolovno območje
Reka Vipava od cvetličnjakov pod mostom za kraj Velike Žablje do jezu pri Dobravski krnici ter od mostu za kraj Brje do jezu v Kasovljah (meja z RD Renče).

dobravska krnica

Ujemi in odnesi

Možnost ribolova: (minimalna dolžina, lovni čas) podust ( 18cm ) , mrena ( 30cm , 01. 07. – 30. 04. ) , linj ( 30cm , 01. 07. – 30. 04. ) , krap ( 30cm ) , klen ( 30cm , 01. 07. – 30. 04. ) , grba (mrena) ( 30cm , 01. 07. – 30. 04. )
Dovoljene vabe: bojli, koruza, kruh, sadje, sir, vabe rastlinskega izvora
Vrsta ribolova: beličarjenje, talni ribolov

Dovoljen uplen
(POZOR: upoštevati je potrebno minimalno dolžino ter lovno obdobje za posamezno vrsto!)
1 krap ali 1 linj ali 5 štrkavcev ali 5 grb – mren ali 5 podusti

Omejitve
Dovoljen ribolov z eno palico.

Ribolovno območje
Po celotni površini jezera