RIBIŠKA DRUŽINA AJDOVŠČINA

Ribiška družina (RD) Ajdovščina deluje na območju lokalnih skupnosti občin Ajdovščina in Vipava, ki merita 352 km2 in imata 22.500 prebivalcev (1,2 odstotka prebivalcev Slovenije). Najpomembnejši vodotoki so reka Vipava, reka Hubelj in ribnik Dobravska Krnica. Zgornja Vipavska dolina je prepletena z mnogimi vodotoki, ki jih družina koristi za gojitvene potoke.

Ribiški okoliš RD Ajdovščina obsega vodozbirno območje zgornjega toka reke Vipave in reke Hubelj. Vodotoki tega območja zajemajo površino približno 29ha.

Število članstva niha okoli 100 članov. Usmeritve za delo so začrtane. Temeljijo na ohranjanju avtohtonih vrst rib, vključevanju v dejavnosti, ki jih prinaša NATURA 2000, skrbi za naravno okolje in prepoznavnost družine ter na negovanju dobrih in ustvarjalnih odnosov med člani, s sedanjimi ribiškimi družinami ter z ZRD Primorske.