Ribolovni režim

Vipava in Hubelj

Sezona

V reki Vipavi in Hublju lovimo od 27. marca do 30. septembra. V oktobru lahko lovimo le šarenko in lipana s tehniko muharjenja ali vodno kroglico.

Lovne vrste

VrstaLovna dobaMinimalna velikost
Soška postrv1. april do 30. september45 cm
Lipan1. junij do 31. oktober40 cm
Potočna postrv1. april do 30. september30 cm
Križanec1. april do 30. september45 cm
Šarenka27. marec do 31. oktober 

Po uplenitvi soške postrvi ali lipana mora ribič zaključiti ribolovni dan.

Uplenimo lahko največ tri salmonide ali pet zaščitenih ciprinidov.

Revirji

Na reki Vipavi je ribolov dovoljen od kamnitega mostu v mestu Vipava do jezu v Kasovljah, vključno z obema krakoma in Mlinščico. Na reki Hubelj lahko lovimo od avtocestnega mostu do izliva v reko Vipavo. Dodatno, lovne vode ločimo še na naslednje revirje:
 • Ujemi in spusti: Reka Vipava, od izliva Mlinščice dolvodno do izliva Hublja.
 • Revirji, kjer je dovoljeno vijačenje:
  • Reka Hubelj – od avtocestnega mostu do izliva v Vipavo.
  • Reka Vipava – od izliva reke Hubelj do jezu v Kasovljah.
 • Revirji, kjer je dovoljen lov ciprinidov:
  • Reka Vipava – od rokava pri rastlinjakih (dolvodno od mostu za vas Velike Žablje) do jezu pri Dobravski Krnici in od mosta za vas Brje dolvodno do jezu v Kasovljah.

Prehajanje med revirji

Prehajanje med revirji je dovoljeno, izjema je le revir "Ujemi in spusti", v katerega prehod po uplenu ribe ni več dovoljen.

Lov ciprinidov

V času lova salmonidov (od 1.aprila do 30. septembra) je na reki Vipavi dovoljen lov ciprinidov v zgoraj omenjenih revirjih.

Ribolov ciprinidov je dovoljen na vabe rastlinskega izvora. Najmanjša mera za uplen (ob upoštevanju lovopustov za posamezne vrste) je 30 cm.

Pravila in omejitve

Splošna
 • Dovoljena je uporaba zgolj in samo trnkov brez zalusti (ne glede na tip vabe).

 • Muharjenje je dovoljeno v vseh revirjih.

 • V oktobru je dovoljeno izključno muharjenje z eno umetno muho, katere dolžina ne presega 35 mm (merjeno od očesca do konca repa).

 • Ribolov je dovoljen od zore do mraka. Zora nastopi eno uro pred uradnim sončnim vzhodom, mrak pa eno uro po uradnem sončnem zahodu. Dnevni podatki so dostopni na spletni strani ARSO.

 • Nočni ribolov ni dovoljen.

 • Uplenjeno ribo mora ribič v dovolilnici nemudoma označiti s križcem in jo mora imeti pri sebi do zaključka ribolova.

 • V obvezni pribor spadajo odpenjač, merilo, podmetalka in kemični svinčnik.

 • V vseh revirjih je dovoljeno muharjenje in vijačenje z vodno kroglico in eno umetno muho na navezi:

  • Največja dolžina predvrvice (oddaljenost muhe od vodne kroglice) je 100 cm.
  • Vrh vodne kroglice mora plavati nad površino vode.
 • V revirjih, kjer je dovoljeno izključno muharjenje vijačenje s potezanko ni dovoljeno.

Muharjenje
 • Dovoljena je uporaba vseh vrst vrvic in umetnih muh, vezanih z muharskim materialom.
 • Dodatna obtežitev predvrvice ni dovoljena.
 • Dovoljena je naveza zgolj in samo ene umetne muhe.
 • Dovoljena je uporaba umetnih muh vezanih z muharskimi materiali.
 • Dovoljena je uporaba indikatorja prijema.

Vijačenje
 • Dovoljene so blestivke št. 3 in večje.
 • Dovoljena je uporaba umetnih vab (voblerji, ipd) minimalne dolžine 7 cm (merjeno brez trojčka in plavalne lopatice).
 • Vabe za vijačenje imajo lahko največ en trnek (enojček, dvojček ali trojček) brez zalusti.
 • Dovoljeno je tudi vijačenje s potezanko.

Dobravska Krnica

Sezona

V ribniku Dobravska Krnica lovimo od 1. januarja do 31. decembra.

Lovne vrste

Vrsta Lovna doba Minimalna velikost
Krap celo leto 30 cm
Linj 1. julij do 30. april 30 cm
Klen 1. julij do 30. april 30 cm
Grba 1. julij do 30. april 30 cm
Mrena 1. julij do 30. april 30 cm
Podust celo leto 18 cm

Omejitve

 • V ribniku v Dobravski Krnici je na ribolovni dan dovoljeno upleniti enega krapa ali linja minimalne dolžine 30 cm ali 3 zaščitene ciprinide, od tega največ enega krapa ali linja.
 • Dovoljena je uporaba umetnih vab ter naravnih vab razen živih živali in živalske krvi.
 • Ribolov je dovoljen z eno palico in enim trnkom enojčkom na navezi.

Splošna priporočila

 • Pri ribolovu u&s je priporočeno ribo čimprej odpeti, se jo čim manj dotikati z roko in jo čimprej nepoškodovano vrniti v vodo. Priporočena je uporaba do ribe prijaznih mrež.
 • V času drsti lipana je zelo zaželjeno se izogibati ribolova na znanih drstiščih.
 • Ribiči se med seboj radi družimo in imamo večinoma prijateljske odnose. Dobro in lepo pa je tudi, da ob in v vodi ne povzročamo nepotrebnega hrupa , ne motimo drug drugega pri ribolovu, spoštujemo in upoštevamo »varnostno razdaljo«.
 • Ribiči smo tudi ljubitelji narave in radi lovimo v čistem okolju. Pričakovano je, da tudi sami ne smetimo po naravi , smeti odnesemo s seboj domov , za sabo pustimo le odtise stopinj

Dodatna pravila za člane

 • Lov je dovoljen največ trikrat tedensko.
 • Mladinci lahko na lovni dan uplenijo največ dva salmonida ali največ štiri ciprinide.
 • Vsak ribič s statusom polnoletnega člana lahko letno upleni dva lipana, mladinec (pripravnik) pa enega.
 • Število ribolovnih dni je vpisano v ribolovno dovolilnico. Vsak dan mora biti ustrezno označem z oznako revirja (glej “Označevanje revirjev”) in ustreznim datumom.
 • Vsak ribič s statusom polnoletnega člana lahko dvakrat letno na ribolov povabi enega gosta razen 1. aprila. V tem primeru mora v lastno ribolovnico vpisati še en (isti) datum in pred oznako vode vpisati gosta. Ribolovni dan gosta se odšteje od letne kvote števila ribolovnih dni. Gost se mora primeru kontrole s strani pooblaščenega ribiškega čuvaja legitimirati z ustreznim dokumentom. Za dejanja gosta v času ribolova odgovarja ribič, ki ga je vabil.
 • Z ribičem s statusom polnoletnega člana lahko lovi tudi otrok do dopolnjenega osmega leta starosti, zgolj z osebnim dokumentom. Tega se posebej ne vpisuje, dovoljen uplen na ribolovni dan se ne spreminja. Za vsa dejanja obeh nosi odgovornost polnoletni član.

 

Pravila in obveznosti pri izvedbi delovnih akcij in drugih aktivnosti, ki jih organizira RD Ajdovščina:

 • Vsak član je dolžan poskrbeti za svojo varnost in ustrezna zaščitna sredstva. Delo in aktivnosti mora izvajati tako, da ne ogroža svojega zdravja ali življenja kot tudi ne zdravja ali življenja drugih udeležencev. RD Ajdovščina ne prevzema nobene odgovornosti v primeru nezgod in poškodb.
 • Udeleženci so se dolžni vzdržati vseh dejanj, ki bi imela za posledico kakršnokoli materialno ali moralno škodo. Vso škodo, ki jo namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči, je vsak dolžan tudi povrniti.
 • Udeležba ni dovoljena članom, ki so pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc ali psihoaktivnih snovi.
 • V primeru uporabe vozil oziroma koriščenja prevozov nihče od članov RD Ajdovščina, ki upravlja s svojim ali za to namenjenim drugim vozilom, ne prevzema odgovornosti za ostale udeležence v primeru nezgod. So pa vozniki v vsakem primeru dolžni upoštevati cestno prometne predpise in vse z Zakonom določene omejitve. Za kršitve in nezgode RD Ajdovščina ne prevzema odgovornosti.

 

Označevanje revirjev

Reka Vipava in Hubelj vodita ločeno, vsaka kot svoj revir v ribolovni dovolilnici. Za reko Vipava velja kot do sedaj oznaka S, za reko Hubelj oznaka H, za revir ujemi in spusti U&S, ciprinidni pa C. Pred začetkom ribolova je potrebno v ribolovno dovolilnico vpisati oznako revirja in datum. V istem dnevu je dovoljen prehod med revirji ob ustreznem označevanju. Po uplenu ribe prehod v revir U&S ni več dovoljen. Pred vsako uplenjeno ribo je prav tako potrebno vpisati oznako revirja v katerem je bila ujeta.