Čistilna akcija – Jevšček

Jevšček je potok, ki teče mimo vasi Ustje in se v njeni bližini tudi izliva v reko Vipavo. Je pod upravljanjem ribiške družine Ajdovščina in v njem prevladujejo ciprinidne vrste rib.

V sredo, 7. oktobra 2020, smo izvedli čistilno akcijo dela vodotoka za potrebe snemanja kratkega dokumentarnega filma o primorski podusti (lasca). Slednja je bila v vodotok ponovno naseljena leta 2019 pod okriljem projekta LIFE FOR LASCA. Projekt vodi zavod za ribištvo Slovenije (ZZRS), RD Ajdovščina pa sodeluje kot partner pri projektu. 

Med čiščenjem bregov vodotoka je bilo ugotovljeno, da je človekova malomarnost in brezbrižnost do narave še vedno močno prisotna. To se žal odraža z količinami odpadkov, ki jih posameznik odvrže v vodotok. Danes so tu bregovi očiščeni. Kaj pa jutri?